Sign in

11–15 Ekim 2021

Dünyada ve Türkiye’deki fintech ekosisteminden güncel haberler ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de FINTR Haftalık Fintech Gündemi’nde yer almasının uygun olacağını düşündüğünüz konuları info@fintr.org adresine gönderebilirsiniz.

Keyifli okumalar…

  • McKinsey’in yayınladığı 2021 Küresel Ödemeler Raporu, Covid-19'dan sonra sektör genelinde pozitif büyümeye dönüş olacağını öngörüyor ve şirketlerin…


Kara para aklamanın etkileri şiddetli ve oldukça kapsamlıdır. Bu işlemin yapıldığı işletmeler, ekonomiler ve toplumlar için küresel ve yerel etkiler yaratabilir. Doğal olarak kara para aklama riskinden kaçınmak birçok işletme için bir sorumluluk haline gelmiştir.

Kara para aklama, ekonomik büyüme için kritik öneme sahip finans sektörüne zarar vermekte, ekonomik büyümeyi…


4–8 Ekim 2021

Dünyada ve Türkiye’deki fintech ekosisteminden güncel haberler ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de FINTR Haftalık Fintech Gündemi’nde yer almasının uygun olacağını düşündüğünüz konuları info@fintr.org adresine gönderebilirsiniz.

Keyifli okumalar…

  • CB Insights, yıllık Fintech 250 raporunun 4. sayısını yayınladı. Rapora göre, en büyük 250 fintech şirketinin 118'i…

Regülasyon’dan Ekosistem’e

Açık bankacılık; yalın tanımı ile ilk çıkış noktasından, gelişerek büyüyen ekosistemi ile bugüne yorumlandığında finans sektörü ve bağlı dinamiklerinin dijital dönüşümünü ifade etmektedir. …


27 Eylül-1 Ekim 2021

Dünyada ve Türkiye’deki fintech ekosisteminden güncel haberler ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de FINTR Haftalık Fintech Gündemi’nde yer almasının uygun olacağını düşündüğünüz konuları info@fintr.org adresine gönderebilirsiniz.

Keyifli okumalar…

  • Kanada, İngiltere, Japonya ve Avrupa Merkez Bankaları; Federal Rezerv, Sveriges Riksbank, İsviçre Ulusal Bankası ve Uluslararası…

20–24 Eylül 2021

Dünyada ve Türkiye’deki fintech ekosisteminden güncel haberler ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de FINTR Haftalık Fintech Gündemi’nde yer almasının uygun olacağını düşündüğünüz konuları info@fintr.org adresine gönderebilirsiniz.

Keyifli okumalar…

  • Mali Davranış Otoritesi (FCA), artan uyumluluk kontrolleri maliyetlerinin üstesinden gelmek için İngiltere Merkez Bankası ile birlikte blockchain…

Bankacılık ve müşteri deneyimi, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda teknolojinin etkin kullanımıyla tüm dünyada hızla değişiyor ve gelişiyor. Yeni teknolojilerin sunumu ve erişimi, içinde bulunduğumuz dönemde hızlandı, kolaylaştı. Yeni iş modellerine geçiş ve inovasyon için yeni teknolojiler çok önemli bir araç. Ancak inovasyon yaklaşımında yeni teknolojilerin araç olduğu ve insan…


Girişimcilik ekosisteminde paylaşım ekonomisi ve dijital platformların etkisiyle paradigma değişimi yaşanıyor. Ekosistemde girişimciler ile geniş kitleler, dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla iş yapma yöntemlerine ve sürecine dahil olarak destekte bulunuyor. Kitleler, yenilikçi projelerin geliştirilmesinde fikirlerini paylaşarak (co-creation), ortak üreterek (co-production) ve ortak fon sağlayarak (co-funding) girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve sürdürülebilir yenilikçiliğe katkı…


13–17 Eylül 2021

Dünyada ve Türkiye’deki fintech ekosisteminden güncel haberler ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de FINTR Haftalık Fintech Gündemi’nde yer almasının uygun olacağını düşündüğünüz konuları info@fintr.org adresine gönderebilirsiniz.

Keyifli okumalar…

  • TCMB, Dijital TL projesi için ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM’le işbirliği platformu oluşturdu. Bir ARGE projesi olduğu vurgulanan…

Günümüzde FinTech’ler enformasyon ve tüketici alışverişini kolaylaştırıcı rolüyle küreselleşme sürecinin en önemli unsurunda yer alıyor. Bu misyonuyla hayatımızda toplumsal ilişkileri açıklamaya yönelik hemen her girişimin zorunlu referans noktası olarak gösteriliyor. …

FINTR

Fintech Association Turkey — fintr.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store